landningssida_hero

Tjänstledighet utan orsak

Vad innebär tjänstledighet?

Tjänstledighet innebär att du som är anställd är ledig från ditt arbete under en tidsbegränsad period utan att erhålla någon lön från din arbetsgivare. Du som ansöker om och beviljas tjänstledighet av din arbetsgivare tjänar inte heller någon semester under tiden, dvs. tjänstledighet är inte semestergrundande. Tjänstledighet kan i vissa fall vara ett alternativ för dig som är anställd och önskar få ledigt från arbetet för att exempelvis resa eller helt enkelt ta en paus från ditt arbete och reflektera över din arbetssituation, men i fall där orsaken till tjänstledigheten inte utgör ett legitimt skäl som omfattas av lag eller kollektivavtal kan det i många fall bli svårt att få ledigt.

Har jag rätt till tjänstledighet?

I vissa fall är rätten till tjänstledighet reglerad i lag, till exempel vid tjänstledighet för studier och vård av närstående, och i många fall innehåller kollektivavtalet bestämmelser som reglerar din rätt till ledighet. Din rättighet eller möjlighet till tjänstledighet kan dock se lite olika ut beroende på vad syftet med din ledighet är, och som utgångspunkt krävs att du har en giltig orsak till tjänstledigheten för att få rätt att vara tjänstledig. För de fall din rätt till tjänstledighet inte är stadgad i lag eller kollektivavtal, eller du inte har en giltig orsak till tjänstledighet, har din arbetsgivare som utgångspunkt inte skyldighet att bevilja dig tjänstledighet. I dessa fall kan du ändå ansöka om tjänstledighet hos din arbetsgivare, men din arbetsgivare måste inte bevilja dig ledighet från tjänsten utan tjänstledighet får i sådana fall ske inom ramen för en överenskommelse med arbetsgivaren. Det är då alltså i slutändan upp till arbetsgivaren att bedöma om du får vara ledig.

Vara tjänstledig eller bli utköpt

I många fall är orsaken till att en arbetstagare önskar tjänstledighet att man inte trivs på jobbet och funderar på att söka sig vidare i karriären. Ett utköp kan vara ett alternativ för dig som vill skiljas från sin anställning, och samtidigt få möjligheten att vara arbetsbefriad ett tag, samtidigt som du kan få lön under tiden. För dig som inte blir beviljad tjänstledighet och som samtidigt vill gå vidare och göra någonting annat kan ett utköp från tjänsten i många fall vara en bra lösning. Vi på Arbetsrättsexperten har gedigen erfarenhet av olika typer av utköpsförhandlingar och våra jurister strävar alltid efter bästa möjliga lösning för dig som klient, som passar dina behov och förutsättningar. Om du vill veta mer om tjänstledighet utan orsak, eller önskar få hjälp i förhandlingar med arbetsgivaren kan du kontakta oss.