two-business-male-and-woman-meeting-in-office

Säga upp anställd

01

Jurister med specialistkompetens i förhandling

02

Över 1500 förhandlingar per år mellan arbetsgivare och arbetstagare

03

Erfarenhet av förhandlingar på internationell nivå

Säga upp anställd

Du som är arbetsgivare kan ha flera goda skäl att säga upp en anställd. En uppsägning är alltid förknippad med ett risktagande eftersom den anställde eller ett fackförbund i efterhand kan återkomma med skadeståndskrav på upp till 32 månadslöner. Det kan därför vara en bra ide att få en kostnadsfri bedömning av ditt ärende innan du säger upp en anställd.

Det finns två typer uppsägning, – uppsägning på grund av arbetsbrist och uppsägning på grund av personliga skäl. Det går även att avskeda en anställd med omedelbar verkan. Dessa tre olika sätt att skilja en anställd från tjänsten fordrar dock olika legala hänsyn, som bör tas eller anpassas för att säkerställa att bolaget inte riskerar skadeståndskrav från en f.d anställd eller ett fackförbund.

Arbetsbrist

Uppsägning på grund av Arbetsbrist innebär att man säger upp en anställd av organisatoriska skäl, det behöver inte vara på grund av brist på arbete. Detta är snarare ett samlingsnamn för alla uppsägningsskäl som inte härrör till arbetstagaren personligen. Vid uppsägning på grund av arbetsbrist gäller krav om att följa anciennitetsprincipen, man får upprätta turordningslistor per krets och enhet med mera. Vi på Arbetsrättsexperten kan hjälpa dig att säga upp personal, exempelvis på grund av arbetsbrist.

Personliga skäl

Om den anställde misskött sig, har samarbetssvårigheter, frånvaro eller inte levt upp till anställningsavtalet kan du som arbetsgivare åberopa personliga skäl som grund för uppsägning. Det ställs dock komplicerade krav och kan vara viktigt att vidta åtgärder för sådant som bevissäkring, korrigerande åtgärder med mera varför det kan vara en bra ide att bedöma och anpassa förutsättningarna innan man verkställer en uppsägning på grund av personliga skäl.

Avsked

Du kan avskeda en anställd som grovt åsidosatt sina skyldigheter. Detta kan vara en lämplig väg vid tillfällen då den anställde stulit arbetstid eller annat från arbetsgivaren, förskingrat pengar eller uppträtt hotfullt. Även brott på fritiden kan ibland kvalificera som avskedsgrund.

Behöver du hjälp?

Arbetsrättsexperten är specialiserad inom arbetsrätt och kan bistå företag med en gratis bedömning, alternativt bistå med att saga upp personal från tjänsten

Klicka här för att kontakta oss och få en kostnadsfri bedömning!