two-business-male-and-woman-meeting-in-office

Säga upp anställd

01

Jurister med specialistkompetens i förhandling

02

Över 1500 förhandlingar per år mellan arbetsgivare och arbetstagare

03

Erfarenhet av förhandlingar på internationell nivå

Vem får vara tjänstledig?

Tjänstledighet innebär att du som är anställd är ledig från ditt arbete utan att du erhåller betalning från din arbetsgivare. Under tiden som du är tjänstledig tjänar du heller inte in semesterlön.

I vissa fall kan du ha rätt till tjänstledighet enligt lag, till exempel vid studieledighet, för att vårda en närstående eller för att bedriva näringsverksamhet. Om du vill vara tjänstledig för att prova ett annat arbete, som inte är inom ramen för en egen näringsverksamhet, har du i de flesta fall inte rätt till det enligt lag. Undantag gäller dock i vissa fall för den som har varit sjukskriven under en längre tid.

För dig som är statligt anställd gäller tjänstledighetsförordning (1984:111) som i många fall kan innebära att du får rätt att vara tjänstledig för att prova annat arbete, detta gäller dock inte för privatanställda. Rättighet till tjänstledighet för att prova annat arbete kan dock finnas reglerat i ditt kollektivavtal, så det kan vara en god idé att ta reda på vad som gäller enligt kollektivavtalet i just ditt fall.

Om jag inte har rätt att vara tjänstledig?

Om du vill vara tjänstledig ett tag men inte har rätt till ledighet, och till exempel om vill vara tjänstledig för att prova ett annat arbete, kan du ansöka om allmän tjänstledighet hos arbetsgivaren. Din arbetsgivare har dock ingen skyldighet att bevilja ledigheten, utan tjänstledighet får i så fall ske enligt en överenskommelse mellan dig och din arbetsgivare. En sådan överenskommelse bör ske skriftligen, så att det är tydligt för parterna vad ni har kommit överens om.

Utköp som alternativ

Ibland kan ett alternativ till tjänstledighet vara att anlita en jurist med specialistkompetens inom förhandling för att förhandla fram ett utköp från tjänsten istället, som innebär att du och arbetsgivaren skiljs åt på ett sätt som kan ge dig goda förutsättningar inför nästa steg i karriären. Vi på Arbetsrättsexperten kan hjälpa dig att förhandla med din arbetsgivare om ett bra utköp som i många fall kan ge dig möjligheten att både söka nytt arbete och börja arbeta hos någon annan arbetsgivare, samtidigt som du är arbetsbefriad och fortfarande erhåller lön från din nuvarande arbetsgivare. Detta innebär att du kan skiljas från din anställning, samtidigt som du får en ekonomisk trygghet på väg mot nya utmaningar, och du behöver inte ansöka om tjänstledighet för att pröva ett annat arbete och förbli utan lön under en längre period. Om du vill veta mer om vad som gäller angående tjänstledighet i just ditt fall, eller är intresserad av utköp som ett alternativ, kan du kontakta oss.

Behöver du hjälp?

Arbetsrättsexperten är specialiserad inom arbetsrätt och kan bistå företag med en gratis bedömning, alternativt bistå med att saga upp personal från tjänsten

Klicka här för att kontakta oss och få en kostnadsfri bedömning!