landningssida_hero

Omdöme

01

Jurister med specialistkompetens i förhandling

02

Över 1500 förhandlingar per år mellan arbetsgivare och arbetstagare

03

Erfarenhet av förhandlingar på internationell nivå

Arbetsrättsexperten förklarar dina rättigheter angående omdöme. 

En arbetstagare kan inom 3 månader efter anställningens upphörande begära ut ett omdöme från arbetsgivaren. Meddelar du arbetsgivaren en begäran om att få ett sådant omdöme så ska arbetsgivaren ge dig ett omdöme inom 14 dagar därefter. I omdömet lägger man till vitsord, det vill säga en bedömning av hur du har utfört dina arbetsuppgifter och hur du fungerat på arbetsplatsen. Det blir alltså en subjektiv tolkning av din arbetsinsats sätt ur arbetsgivarens synpunkt.

 

Det är vid omdöme vanligt förekommande att arbetsgivaren anger när du anställdes, vilken lön eller lönegrupp du tillhört, när din anställning upphörde samt skälen till anställningens upphörande.

 

Vid utköp från anställning är det vanligt förekommande att arbetsgivaren och arbetstagaren överenskommer om innehållet i ett omdöme, detta kallas ibland för betygsdokument, arbetsomdöme, referensdokument eller bara för arbetsomdöme. Goda referenser är med andra ord en självklart vid ett utköp från anställningen och utgör näst-intill alltid en av sakerna man förhandlar om när man förhandlar om ett utköp eller avgångsvederlag.