Sundsvall

Arbetsrätt i Nord

Sundsvall, Umeå, Luleå, Östersund, Kiruna, Pajala, Lycksele och Örnsköldsvik

Arbetsrättsexperten region Norr

Arbetsrättsexperten tillhandahåller jurister med specialistkompetens inom arbetsrätt. Vi företräder arbetsgivare såväl som arbetstagare i hela Sverige. Arbetsrättsexperten Region Nord utgår från Umeå. Regionen betjänar hela Norrland och ärenden sker frekvent i Sundsvall, Umeå, Luleå, Östersund, Kiruna, Pajala, Lycksele och Örnsköldsvik. Personal ansluten till region Nord är i huvudsak fokuserad mot tjänstemannasektorn, kommunal/landsting och statlig verksamhet såväl som skogsindustrisektorn, pappersbruksindustrin, stålindustrin samt sektorer och branscher inom el-försörjning, telekomtjänster och serverhallindustrin men företräder även klienter anslutna till andra yrkesbranscher.

Regionen hanterar årligen ett mycket stort antal ärenden för såväl arbetstagare som arbetsgivare.

I region Nord finns Sveriges enda vägöverfört till Finland. Regionen är präglad av gränshandel med Finland och ärenden förekommer frekvent med finska företag som klient eller motpart. Regionen är även inriktad särskilt mot skogs, papper, gruv- och stålindustrin.

Kostnadsfri bedömning

Våra regioner

norrland

Kontaktuppgifter

Arbetsrättsexperten i Norrland

Telefon: 0770-220 900

 

SLL Logo vit WEBB
Arbetsrättsexperten