Malmö

Arbetsrätt i Syd

Malmö, Lund, Helsingborg, Karlskrona och Kristianstad

Arbetsrättsexperten region Syd

Arbetsrättsexperten tillhandahåller jurister med specialistkompetens inom arbetsrätt. Vi företräder arbetsgivare såväl som arbetstagare i hela Sverige. Arbetsrättsexperten Region Syd utgår från Malmö med ett underkontor i Karlskrona. Regionen betjänar hela Skåne och ärenden sker frekvent i Malmö, Lund, Helsingborg, Karlskrona och Kristianstad. Personal ansluten till region Syd hanterar hela spektret inom arbetsrätt och besitter särskilda kompetenser inom tjänstemannasektorn, handel, IT- och telekomsektorn, kommunal och landstingsverksamhet samt statlig verksamhet.

Regionen hanterar årligen ett mycket stort antal ärenden för såväl arbetstagare som arbetsgivare.

I region Syd finns Sveriges enda vägöverfört till Danmark. Regionen är präglad av Öresundssamarbetet och ärenden förekommer frekvent med danska företag som klient eller motpart. Regionen är även inriktad mot lantbruksindustri, mejeri samt Sveriges största nationella mottagningsanläggningar för importerat livsmedel. I regionen finns även tillverkning av möbler och nationellt mottagningscenter för några av världens största vitvaruföretag. Ett betydande antal övriga stora företag finns representerade i regionen.

Kostnadsfri bedömning

lund

Kontaktuppgifter

Arbetsrättsexperten i Malmö

Adress: Coworkingenheten Stortorget 7
211 22 Malmö

Telefon: 0770-220 900

Hitta hit

SLL Logo vit WEBB
Arbetsrättsexperten