Ledningsgrupp

ARE v46_print(1)

VD Johannes Merbom

Fil. Mag. i ekonomi och över 17 års erfarenhet som ledare på internationell och svensk nivå, bland annat innefattande ansvar för hundratals anställda och omsättningar överstigande 300 miljoner kronor per år. Senaste åren i Sverige som VD på Östersundshem och därefter VD på Jämtlands tidning.

Chefsjurist Bo Villner

Jur. Kand och ca 50 års erfarenhet som jurist, varav över 40 års tjänstgöring med processande av arbetsrätt vid Arbetsdomstolen åt LO-TCO Rättskydd, samt ombudet bakom flertalet mycket unika rättsfall, bland annat Bastubadardomen från 1978, som kommit att sätta en helt unik prägel på svensk rättstillämpning och rättshistoria.

Chefsjurist Magnus Norström

Jur. Kand och över 33 års erfarenhet som jurist varav över 30 års tjänstgöring vid Domstolsverket, bland annat vid Högsta domstolen samt som domare i över 10 års tid vid Södertörn Tingsrätt och Uppsala Tingsrätt där han bland annat ansvarat för de arbetsrättsliga målen. Magnus var även Sveriges utsände domare till Kosovos Högsta Domstol genom EU-insatsen EUlex. Han är även domaren bakom flertalet kända och prejudicerande domar, bland annat domen om dubbelbestraffning vid skattetillägg, ett ställningstagande som Högsta domstolen sedan kom att ansluta sig till.

Chefsjurist Katarina Andjelic

Jur. Kand och särskild utbildning och erfarenhet från bland annat Polismyndigheten där hon arbetat inom myndighetens förhörsverksamhet.