hero-clasped-hands-of-businessman-in-formal-suit-sitting-at

Uppsagd under föräldraledighet

Kan man bli uppsagd när man är föräldraledig? Det korta svaret är ja. Det finns inget förbud i lagen mot uppsägning under föräldraledighet eller graviditet. Däremot får detta aldrig vara orsaken till en uppsägning. Det finns också ett visst skydd för föräldralediga eftersom uppsägningstiden börjar räknas först från första dagen efter ledigheten.

1. Saklig grund krävs vid uppsägning

En arbetsgivare som vill eller behöver säga upp en anställd måste alltid ha en saklig grund. Enligt lagen om anställningsskydd (LAS) kan man bli uppsagd av antingen personliga skäl eller på grund av arbetsbrist. Alla omfattas av dessa regler, även gravida och föräldralediga. 

Vad är personliga skäl?

En arbetstagare som inte lever upp till sina förpliktelser kan sägas upp av personliga skäl. Det kan till exempel handla om att den anställde har begått brott, brukat våld, trakasserat arbetskamrater och så vidare. Det kan även bli tal om uppsägning av personliga skäl om den anställde inte klarar av sitt jobb, trots god vilja. Föräldraledighet och graviditet kan däremot inte klassas som personliga skäl för uppsägning.

Däremot kan du bli uppsagd av personliga skäl även om du är föräldraledig eller gravid. När du är föräldraledig befinner du dig knappast på arbetsplatsen. Du som anställd har ändå ett ansvar gentemot din arbetsgivare, trots att du är ledig. En person som är föräldraledig och till exempel begår ett brott som skadar arbetsgivaren kan bli uppsagd precis som alla andra anställda. 

Du kan bli uppsagd på grund av arbetsbrist

Det andra skälet till uppsägning är arbetsbrist. Det kan innebära att arbetsgivaren inte har tillräckligt med jobb för alla sina anställda. Arbetsgivaren kan också ange arbetsbrist som skäl om verksamheten ändras och arbetsplatsen behöver en annan typ av personal än den nuvarande. Du kan bli uppsagd på grund av arbetsbrist även om du är föräldraledig eller gravid. Som vanligt måste arbetsgivaren försöka omplacera dig innan det blir aktuellt med uppsägning, men det har inget med föräldraledigheten att göra.

Tidsbegränsad anställning

En tidsbegränsad anställning gäller fram till det datum som anges i anställningsavtalet. Du kan normalt sett inte bli uppsagd från en tidsbegränsad anställning. Det är möjligt att bli föräldraledig under en tidsbegränsad anställning. Givetvis gäller det även då att du inte kan bli uppsagd.

Vill du ha en kostnadsfri bedömning av ditt ärende?

Kontakta oss

2. Särskilda villkor om du blir uppsagd under föräldraledigheten

Även om föräldralediga omfattas av samma lagar och regler som övriga anställda när det gäller uppsägning finns det vissa skillnader. Om du blir uppsagd under föräldraledigheten börjar inte uppsägningstiden att räknas förrän ledigheten är över. Detta gäller oavsett om du återgår till heltid eller deltidsarbete. Du får alltså en slags dispens jämfört med övriga anställda. Detta uppskov kan dock inte förlängas genom att förlänga föräldraledigheten.

Om du är föräldraledig har du även en fördel om du väljer att utnyttja företrädesrätten till nyanställning. Företrädesrätt innebär att du får förtur jämfört med personer som inte tidigare arbetat på arbetsplatsen om det blir tal om nyanställning igen. I vanliga fall gäller företrädesrätten i nio månader efter att anställningen upphört. Eftersom din uppsägningstid börjar räknas först när du är tillbaka efter ledigheten börjar de nio månaderna att räknas senare än för övriga anställda

3. Gravid kan ha rätt till omplacering

Om du är gravid och av den anledningen inte kan arbeta med fysiskt ansträngande eller farliga uppgifter har du rätt till omplacering inom arbetsplatsen. Denna rätt infinner sig först när det är 60 dagar kvar till den beräknade förlossningen. Tänk på att vissa arbetsplatser, särskild de med få tjänster, kanske inte har möjlighet till omplacering. Då kan du istället ansöka om graviditetspenning. En arbetsgivare får inte under några som helst omständigheter säga upp en arbetstagare på grund av graviditet. Du skyddas här av LAS och av jämställdhetslagen.

4. Skillnad om du säger upp dig själv

Självklart kan du även säga upp dig själv under föräldraledigheten, till exempel om du tänker byta jobb. Då börjar uppsägningstiden att räknas från den dag då du säger upp dig. Du behöver alltså inte vänta till dess att föräldraledigheten är över. Du får behålla ersättningen från Försäkringskassan under hela den planerade föräldraledigheten. Tänk bara på att anmäla dig till Arbetsförmedlingen inom tre månader från första dagen efter att tjänsten upphört om du inte får en ny anställning. När exakt det inträffar beror på hur lång uppsägningstid du har.