punctual-businessman-checking-time-at-workplace

Fråga våra arbetsrättsjurister

01

Jurister med specialistkompetens i förhandling

02

Över 1500 förhandlingar per år mellan arbetsgivare och arbetstagare

03

Erfarenhet av förhandlingar på internationell nivå

Fråga våra arbetsrättsjurister

Arbetsrättsexperten är en specialistbyrå i arbetsrätt och hanterar årligen ett mycket stort antal ärenden inom rättsområdet. Arbetsrättsliga frågor och ibland tvister löses av byråns jurister oftast utanför domstol, men ibland behövs domstolsprocesser och då företräder vi självklart även där.

Några av de vanligaste frågeställningarna som våra jurister hanterar är bland annat,

Arbetsrättsliga ärenden för privatpersoner och företag

 • Förhandlingar om utköp och avgångsvederla.
 • Företräder arbetstagare/arbetsgivare vid domstolstvister
 • Juridiska utredningar rörande avsked/uppsägningar
 • Övriga förhandlingar mellan arbetsgivare och arbetstagare
 • Biträder vid MBL-förhandlingar och övriga förhandlingar med fackliga organisationer
 • Medverkar vid rationaliseringar och evaluerar övertalighetsfrågor
 • Upprättar eller granskar anställningsavtal, VD-avtal, delägaravtal, konkurrensklausuler
 • Avstängd med lön
 • Avstängd utan lön
 • Diskriminerad på jobbet eller ärenden där ett fackförbund påstår att diskriminering skett på arbetsplatsen
 • Stöd inom arbetsrätten eller löpande stöd med arbetsrättsliga frågor
 • Arbetsmiljöproblem av fysisk eller psykosocial natur eller andra problem med en dålig arbetsmiljö
 • Arbetsvägran och konsekvenser av arbetsvägran
 • Falsk sjukskrivning

Vad är ett vanligt ärende?

Väldigt ofta handlar ärenden på arbetsmarknaden om förhandlingar. Mer specifikt gällande utköp från anställningen. Där företräder vi antingen privatpersoner eller företag. Vanliga ärenden inom uppsägningar eller avsked handlar oftast för privatpersoner om att kräva skadestånd vid en felaktigt avskedande eller uppsägning. För företag så handlar liknande ärenden om att skilja en anställd som man bedömer att misskött sig, eller av andra anledningar vill bli av med.

Båda typerna av ärenden brukar röra sig om stora summor, därför kan det vara en bra ide att låta en specialist (gratis) bedöma ditt ärende.

Vill du ha gratis bedömning på ditt ärende? - Kontakta oss här.

Behöver du hjälp?

Våra jurister har specialkompetens inom arbetsrätt och kan hjälpa dig som arbetsgivare eller arbetstagare med alla ärenden inom arbetsrätt. Är du exempelvis inte medlem i facket eller om du istället vill bli företrädd av ett professionellt juridiskt ombud så kan vi på Arbetsrättsexperten bedöma ditt ärende utan kostnad. Bedömer vi att det finns grund att ifrågasätta avskedet och utkräva skadestånd framför vi det för dig, likaså om du istället är en arbetsgivare som undra om det finns möjligheter att genomföra en uppsägning eller ett avskedande. Vi bedömer ditt ärende kostnadsfritt och du kan kontakta oss här.