punctual-businessman-checking-time-at-workplace

MBL förhandling med facket

01

Jurister med specialistkompetens i förhandling

02

Över 1500 förhandlingar per år mellan arbetsgivare och arbetstagare

03

Erfarenhet av förhandlingar på internationell nivå

MBL förhandling med facket?

Arbetsrättsexperten är en specialistbyrå i arbetsrätt och besitter avancerad kompetens i förhandling. Det är väldigt vanligt att vi utför MBL förhandling med fackliga organisationer.

MBL förhandlingen kan innebära att fackförbundet kallat arbetsgivaren till en förhandling som följd av att den fackliga organisationen själv eller för en medlem avser att rikta anspråk mot företaget, alternativt att företaget kallat facket till en MBL-förhandling för att man har vissa förhandlingsskyldigheter som måste fullgöras som följs av en planerad omorganisation eller liknande. Vid sådana MBL-förhandlingar är det viktigt att dessförinnan ha en tydlig och klar förhandlingsstrategi så att man inte skapar en framtida-besvärande situation för företaget. Vid en del tillfällen krävs hantering av relationen till de fackliga förbundet och vid andra tillfällen krävs viss facklig hantering för att säkra bolagets intressen.

Det kan vara en bra ide att få en professionell bedömning av situationen och låta upprätta en genomtänkt förhandlingsstrategi vars syfte är att maximera förutsättningarna för ett bra förhandlingsresultat. Arbetsrättsexperten är specialister i såväl arbetsrätt som förhandling, och besitter en gedigen erfarenhet från MBL-förhandlingar. Våra förhandlare har omfattande vana och erfarenhet från hela förhandlingsspektrat, till högsta möjliga förhandlingsnivå.

Om du har frågor om MBL-förhandling eller om du behöver hjälp med en förhandling med facket så är du välkommen att kontakta oss för en kostnadsfri bedömning av ditt ärende.

Behöver du hjälp?

Våra jurister har specialkompetens inom arbetsrätt och besitter avancerad kompetens i förhandling och mbl-förhandling, vi kan hjälpa dig som arbetsgivare med alla ärenden inom arbetsrätt. Om du vill bli företrädd av ett professionellt yrkesverksamt juridiskt ombud så kan vi på Arbetsrättsexperten bedöma ditt ärende utan kostnad. Bedömer vi att det finns förutsättningar att träffa en uppgörelse med motparten framför vi det för dig. Vi bedömer ditt ärende kostnadsfritt och du kan kontakta oss här.