hero-friendly-female-recruiter-asking-questions-to

Tjänster för arbetsgivare

01

Jurister med specialistkompetens i förhandling

02

Över 1500 förhandlingar per år mellan arbetsgivare och arbetstagare

03

Erfarenhet av förhandlingar på internationell nivå

Tjänster för arbetsgivare

Arbetsrättsexperten är en specialistbyrå i arbetsrätt. Vi besitter en gedigen kompetens och åtar oss uppdrag inom arbetsrättens alla områden.

Bland våra företagsklienter finns allt från enskilda firmor till multinationella koncerner, både i Sverige och utomlands.

Byrån arbetar obegränsat inom området arbetsrätt. Våra jurister hanterar på daglig basis frågor om uppsägningar, företagets förhållande till fackförbund och hantering av kollektivavtal.

Vi har lång erfarenhet av omorganisationer, internationell etablering och flytt av verksamhet. Vår kompetens innefattar även frågor kring delägaravtal, optionsavtal, bonusavtal och annat som rör transformering av anställda till delägare.

Behöver du säga upp en anställd?

Behöver du avskeda en anställd?

tjanster_img_1

Arbetsrätt

Arbetsrättsexperten har specialistkompetens inom arbetsrätt för företag. Vi hjälper dagligen företag i alla storlekar i arbetsrättsliga frågor, som exempelvis uppsägningar, avsked och tvister. Våra jurister löser ärenden på ett smidigt sätt utanför domstol när det går men deltar även i domstolsförhandlingar vid behov.

Läs mer - Arbetsrätt

Förhandlingar

Arbetsrättsexperten har gedigen erfarenhet av förhandlingar i och utanför domstol. Vi har medverkat i ett stort antal förhandlingar mellan arbetsgivare och arbetstagare. Våra förhandlare har även bistått regering, näringsliv och myndigheter i internationella ärenden.

Läs mer - Förhandling

tjanster_img2
photo-of-colleagues-talking-while-working-with-laptop

Helhet arbetsrätt

Arbetsmarknadens regler är komplexa. Här samverkar avtal, kollektivavtal, lagstiftning och gängse sedvana. Vad som gäller i praktiken återspeglas i gällande rättspraxis. Arbetsrättsexperten tar ett helhetsgrepp om området arbetsrätt. Vi kan med vår långa erfarenhet och specialistkompetens skräddarsy operativa lösningar eller utbildningar efter er organisations behov.

Lär mer - Helhet arbetsätt