landningssida_hero

Arbetsrättsexperten Byrån

Arbetsrattsexperten byrån är en byrå specialiserad på förhandling och process inom arbetsrättens område. Byrån företräder ett stort antal anställda och företag varje år, dels i Sverige och dels åt svenska företag med personal utomlands.

För att läsa om Arbetsrättsexpertens ledningsgrupp klicka här.

Förhandling inom arbetsrättens område baseras i stort sätt på att två parter inte vill i samma riktning snarare än på att någon regelrätt lagöverträdelse skett.

Uppgörelserna inom arbetsrättens område räknas oftast i antal års- eller månadslöner och brukar i stort innebära en slutreglering om att den ena parten utger ersättning till den andra parten.

Om arbetsgivaren utger ersättning till arbetstagaren brukar det oftast att handla om ett utköp från tjänster och om arbetstagaren utger ersättning till arbetsgivaren brukar det oftast handla om ersättning för arbetstagarens brott mot lag om företagshemligheter, sekretessbestämmelser eller konkurrensklausuler.

Det förekommer ofta andra lösningar än utköp eller andra händelser som innebär kostnader för den ena parten till den andra, det kan i dessa fall löna sig att ta hjälp av en jurist med specialkunskaper i förhandling och arbetsrätt för att lösa er fråga.

Ni är välkommen att kontakta oss om ni önskar att vi ska bedöma ert ärende.