portrait-of-senior-businessman-as-leader-with-group-of

Avgångsvederlag och utköp

01

Jurister med specialistkompetens i förhandling

02

Över 1500 förhandlingar per år mellan arbetsgivare och arbetstagare

03

Erfarenhet av förhandlingar på internationell nivå

Förhandling om utköp och avgångsvederlag

Arbetsrättsexperten är en specialistbyrå i arbetsrätt och besitter avancerad kompetens i förhandling. Det enskilt vanligaste ärende som vi utför är förhandlingar om avgångsvederlag och utköp. Det är mycket vanligt att parterna enas om anställningens upphörande genom ett utköp. Detta innebär oftast att parterna förhandlar om anställningens upphörande. I förhandlingen enas parterna om utköp genom avgångsvederlag. Vid sådana förhandlingar upphör anställningen efter att arbetsgivaren köpt ut den anställda. Det kan vara en bra idé att få en professionell bedömning av situationen och låta upprätta en genomtänkt förhandlingsstrategi vars syfte är att maximera förutsättningarna för ett bra utköp. Det är även viktigt att överenskommelsen om avgångsvederlag beaktar de skattemässiga konsekvenserna så att inte överenskommelsen om utköp och avgångsvederlag blir kostsam i skatterättsligt hänseende. Det kan även vara väldigt svårt att föra en sådan förhandling själv eftersom motparten ofta kan åberopa omständigheter eller påståenden som inte är korrekta eller som kan vara svåra att överblicka för en själv.

Arbetsrättsexperten är specialister i såväl arbetsrätt som förhandling, och besitter en gedigen erfarenhet från förhandlingar om utköp och avgångsvederlag. Våra förhandlare har omfattande vana och erfarenhet från hela förhandlingsspektrat, till högsta möjliga förhandlingsnivå. Om du har frågor om utköp och avgångsvederlag eller om du behöver hjälp med en förhandling om utköp och avgångsvederlag så är du välkommen att kontakta oss för en kostnadsfri bedömning av ditt ärende.

Behöver du hjälp?

Våra jurister har specialkompetens inom arbetsrätt och besitter avancerad kompetens i förhandling, vi kan hjälpa dig som arbetstagare eller arbetsgivare med alla ärenden inom arbetsrätt. Om du vill bli företrädd av ett professionellt yrkesverksamt juridiskt ombud så kan vi på Arbetsrättsexperten bedöma ditt ärende utan kostnad. Bedömer vi att det finns förutsättningar att träffa en uppgörelse med motparten framför vi det för dig. Vi bedömer ditt ärende kostnadsfritt och du kan kontakta oss här.