punctual-businessman-checking-time-at-workplace

Avgångsvederlag och utköp

01

Jurister med specialistkompetens i förhandling

02

Över 1500 förhandlingar per år mellan arbetsgivare och arbetstagare

03

Erfarenhet av förhandlingar på internationell nivå

Förhandling om utköp och avgångsvederlag i Stockholm

Arbetsrättsexperten tillhandahåller jurister med specialistkompetens inom arbetsrätt och specialistbyrå i arbetsrätt. Vi bedömer ditt ärende gratis, för en gratis bedömning klicka här.

Som specialistbyrå inom arbetsrätt besitter vi avancerad kompetens i såväl arbetsrätt som förhandling. Det enskilt vanligaste ärende som vi utför är förhandlingar om avgångsvederlag och utköp, vilket idag är ett ordinarie sätt vid upplösning av ett anställningsförhållande. Parterna enas då om anställningens upphörande genom ett utköp, som ofta är förenligt med även andra villkor såsom frågan om referenser, sekretess, konkurrens med mera. Vid förhandlingar om utköp upphör anställningen efter att arbetsgivaren mot avgångsvederlag köpt ut den anställda. Det kan vara en bra idé att få en professionell bedömning av situationen och låta upprätta en genomtänkt och strukturerad förhandlingsstrategi vars syfte är att maximera förutsättningarna för ett bra utköp och därtill förenliga villkor. Det är även viktigt att uppgörelsen beaktar de skattemässiga konsekvenserna så att inte överenskommelsen om utköp och avgångsvederlag blir kostsam i skatterättsligt hänseende. Det kan vara väldigt svårt att föra en sådan förhandling själv eller genom ett fackförbund, eftersom motparten ofta kan åberopa omständigheter eller påståenden som inte är juridiskt korrekta eller som kan vara svåra att överblicka för en själv, därtill så är fackförbundens företrädare (sk. ombudsmännen) inte utbildade jurister, utan lekmän, varför det även för dem i princip blir omöjligt att lösa sådana ärenden på sätt som är jämförliga med yrkesverksamma juridiska ombud. Detta är synnerligen förhållandet om de dessutom ska jämföras med jurister som innehar specialistkompetens i såväl förhandling som arbetsrätt. Arbetsrättsexperten besitter en gedigen erfarenhet från förhandlingar om utköp och avgångsvederlag. Våra förhandlare har omfattande vana och erfarenhet från hela förhandlingsspektrat, till högsta möjliga förhandlingsnivå. Om du har frågor om utköp och avgångsvederlag eller om du behöver hjälp med en förhandling om utköp och avgångsvederlag så är du välkommen att kontakta oss för en kostnadsfri bedömning genom att klicka här.

Region Stockholm

Arbetsrättsexperten Region Stockholm utgår från Stockholm med ett underkontor i Uppsala. Regionen betjänar hela stor-Stockholmsområdet och underkontoret i Uppsala betjänar området Uppsala och Västerås. Personal ansluten till region Stockholm / Mälardalen besitter en gedigen kompetens inom förhandling och arbetsrätt samt besitter därutöver särskilda kompetenser specifikt inom fackförbundet AKAVIA kollektivavtal och AKAVIA fackets yrkesbranscher. Regionen etablerades år 2013 och hanterar årligen ett mycket stort antal ärenden för såväl arbetstagare som arbetsgivare. I stor-Stockholmsområdet bor ca 2,5 miljoner invånare, regionen har det högsta antalet AKAVIA facket anslutna medlemmar i hela Sverige. Du kan kontakta oss på Arbetsrättsexperten, specialistbyrå i arbetsrätt och förhandling, för en kostnadsfri bedömning av ditt ärende genom att klicka här.

Behöver du hjälp?

Vi kan hjälpa dig som arbetstagare eller arbetsgivare med alla frågor inom arbetsrätt. Om du är medlem i ett fackförbund (såsom exempelvis fackförbundet AKAVIA) men istället önskar att bli företrädd av ett professionellt yrkesverksamt juridiskt ombud så kan vi bedöma ditt ärende utan kostnad. Bedömer vi att det finns förutsättningar att träffa en uppgörelse med motparten framför vi det för dig. Vi bedömer ditt ärende kostnadsfritt, oberoende av om du är medlem i ett fackförbund som AKAVIA facket eller inte, du kan kontakta oss här.