Koncernchef och Ägare

Mitt namn är Mikaela Olsson och min bakgrund innefattar bl.a. en svensk jur.kand. (Master of Laws / LL.M) efter 5 års studier vid Stockholms universitet, min specialinriktning var mot skatterätt och EU:s handelsrätt, jag har även vid universitet studerat företagsekonomi, journalistik och rättspsykologi samt genomfört en rad ledarskapsutbildningar, fördjupningskurser inom arbetsrätt och utbildat mig särskilt i avancerad förhandling och avancerad förhandlingsteknik.

Jag har arbetat som jurist, huvudsakligen inom arbetsrätt med inriktning på förhandling och då särskilt mot större och mer komplexa ärenden där jag företrätt såväl arbetsgivare som arbetstagare båda i Sverige och internationellt. Initialt tjänstgjorde jag vid en arbetsgivarorganisation samt därefter på en byrå med inriktning på arbetsrätt.

Jag kommer senast från koncernmoderbolaget till en tidigare arbetsrättslig verksamhet, jag var även delägare i dotterbolaget där till 4% i 58 dagar innan den verksamheten lades ner. Jag var inte heller riktigt nöjd där och valde ändå att avsluta min anställning vid det moderbolaget i samband med detta och startade istället min egen verksamhet.

Min ambition är alltid att alla verksamheter som jag direkt eller indirekt arbetar med ska drivas på ett sätt som säkerställer en mycket hög nivå av professionalitet och juridisk kvalitet, varje verksamhet ska dessutom vara den absoluta spjutspetsen inom sitt respektive rättsområde. Denna verksamhet är Sveriges största arbetsrättsbyrå och innehar en gedigen samlad kompetens och kapacitet inom rättsområdet och inom förhandling.

 

Ex lege libertas

Mikaela Olsson
Koncernchef

mikaelaolssonjurist